საგარანტიო სერვისი

საგარანტიო სერვისი

 

სერვისული და საგარანტიო მომსახურება

ერთერთი მთავარი ატრიბუტი არის სერვისული მომსახურეობა. ჩვენ შეგვწევს კლიენტთან ეფექტური კომუნიკაციის უნარი, გაიაზროს მისი მოთხოვნა და საჭიროება, განჭვრიტოს და შეაფასოს რისკები, ჯეროვანი გამოცდილების საფუძველზე ეფექტურად დაგეგმოს და შეასრულოს სამუშაოები.ყველა მოწყობილობისთვის სათადარიგო ნაწილების მარაგი და გამართული სერვის ჯგუფი საშუალებას გვაძლევს შემკვეთს შევთავაზოთ როგორც საგარანტიო ასევე საგარანტიო ვადის შემდგომი მომსახურეობა.