მომსახურება

მომსახურება

კომპანია „მაქს კომფორტი“ ზრუნავს თავისი მომხმარებლის კომფორტზე,შემდეგი  მომსახურებების დახმარებით:

                                                   

     კონსულტაცია                                                                       მონტაჟი  

                                                                                         

           მიწოდება                                               საგარანტიო სერვისი